Chrapanie

Chrapanie (snoring) jest powszechnym określeniem efektu akustycznego występującego u niektórych osób w czasie snu. Powstaje w wyniku wpadania w wibracje zwiotczałych we śnie tkanek podniebienia miękkiego, łuków podniebiennych i częściowo zapadających się ścian gardła. Wibracje tych tkanek wywoływane są strumieniem przechodzącego powietrza oddechowego. Chrapanie to zarówno problem medyczny jak i społeczny. W większości rodzin stanowi ważny problem zaburzając ciszę nocną, niejednokrotnie będąc przyczyną separacji łóżkowej współmałżonków, a w skrajnych przypadkach rozwodów czy rezygnacji z wejścia w związek małżeński.    Częstość występowania chrapania wzrasta z wiekiem. W przedziale wiekowym od 30-35 lat chrapanie występuje u 20 % mężczyzn i 5 % kobiet, natomiast powyżej 60 roku życia odpowiednio 60 i 40 %. Ogółem w całej populacji ludzkiej chrapaniem dotkniętych jest ok. 50 % płci męskiej i 30 % żeńskiej. Przyczyna częstszego występowania tego zjawiska u mężczyzn nie jest dokładnie poznana.     Chrapanie jest stanem pośrednim pomiędzy prawidłowym oddychaniem w czasie snu a bezdechem obturacyjnym. Najbardziej zaawansowanym stadium chrapania jest zespół obturacyjnych bezdechów sennych. Podczas gdy chrapanie powstaje wskutek częściowej niedrożności dróg oddechowych, w bezdechu obturacyjnym występuje niedrożność całkowita. W naszym Gabinecie istnieje możliwość pełnej diagnostyki chrapania – zarówno badanie zaburzeń oddychania w czasie snu jak i określenie przyczyny chrapania.