Zespół obturacyjnych bezdechów sennych

Zespół obturacyjnych bezdechów sennych jest stanem chorobowym, w którym powtarzające się epizody niedrożności górnych dróg oddechowych doprowadzają do pojawiania się bezdechów, trwających od kilkunastu do często ponad 100 sekund. Bezdechy prowadzą do wybudzeń ze snu, które objawiają się u chorych nadmierną sennością w ciągu dnia oraz uczuciem stałego zmęczenia. Niedotlenienie naszego organizmu w czasie bezdechów prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego (często to właśnie bezdechy odpowiadają za pojawienie się nadciśnienia), zaburzeń rytmu serca, wzrostu ryzyka choroby niedokrwiennej serca, wylewów krwi do mózgu i spadku popędu płciowego u mężczyzn. Diagnostyka i właściwe leczenie chorych z zespołem bezdechów sennych jest niezwykle ważne, ponieważ choroba ta w sposób istotny pogarsza jakość i skraca czas naszego życia.